سه نکته مهم برای خرید خط تولید نوشیدنی آبمیوه

خط تولید آبمیوهصنعتی است که با محبوبیت بسیاری از نوشیدنی ها و ظهور شرکت های نوشیدنی پدید آمده است.بسیاری از کارآفرینان کوچک چشم انداز توسعه گسترده صنعت نوشیدنی را دیده اند، بنابراین آنها در تولید نوشیدنی سرمایه گذاری کردند و خرید کردند.خطوط تولید آبمیوه دربه منظور صرفه جویی در پول
با وجود تعداد زیاد شرکت های داخلی که به جای کارهای دستی، تجهیزات مکانیکی وارد می کنند، برای کاهش سختی جذب نیروی کار موثرتر است، اما مشکلات ایمنی و کیفی زیادی در خرید تجهیزات وجود دارد، مانند جلوگیری نکردن از مخاطرات پنهان. به ایمنی تولید شرکت هابرای اطمینان از کیفیت تجهیزات، در هنگام خرید باید به موارد زیر توجه شودخط تولید آبمیوه:
ابتدا، قبل از امضای قرارداد، تحقیقات تجهیزات و مشاوره سیاستی باید به طور کامل انجام شود تا فرآیند و الزامات تجهیزات وارداتی درک شود.
دوم این است که تجهیزات را بررسی کنید که آیا دارای عملکرد غیرمجاز زیر است یا خیر:
(1) قطعات متحرک مکانیکی مانند قرقره ها، زنجیرها، چرخ دنده ها و فلایویل ها در معرض دید قرار می گیرند و هیچ وسیله حفاظت ایمنی مکانیکی وجود ندارد.
(2) ترمینال معمولی دوبار متصل است و ترانسفورماتور در معرض دید قرار می گیرد و کابینت برق را می توان به میل باز کرد.
(3) هیچ علامت هشدار ایمنی در قسمت های خطرناک تجهیزاتی که گیر کرده، سوخته، سوخته، خورده و شوک الکتریکی دارند وجود ندارد.
(4) هیچ دستورالعمل عملیاتی چینی، پارامترهای فنی و اقدامات احتیاطی ایمنی در تجهیزات وجود ندارد.هیچ علامت چینی روی دکمه های عملکرد و دستگاه های توقف اضطراری روی دستگاه وجود ندارد.
ثالثاً تجهیزات خط تولید آبمیوه پس از ورود فاقد صلاحیت تشخیص داده می شود و باید به موقع به موسسه بازرسی و قرنطینه محلی برای بررسی و رسیدگی اطلاع داده شود.


زمان ارسال: ژوئن-30-2022